Posted in Uncategorized

Citește împreună cu mine!

Când scriitorul Mircea Horia Simionescu își prefața Dicționarul onomastic, afirma despre acest volum că este ” o carte bună de citit, după plac, pe o bancă într-un parc sau pe un acoperiș, în tramvai sau într-o cabană alpină.” Acest fapt ar putea avea multe asemănări cu demersul pe care l-am împlinit joi, 11.11.2010, la Colegiul Național ”Mihai Eminescu” , și anume cititul în spațiul neconvențional al coridoarelor școlii sau în spațiul convențional al sălii de festivități, ce are mult din aerul unei săli de lectură a marilor universități.

Proiectul ”Citește împreună cu mine!” , derulat în instituția noastră, face parte din campania de promovare a cărții ”Oradea citește”.

Aceasta a fost inițiată în orașul nostru de echipa foarte tânără a ”Lecturilor Urbane” de al cărei sprijin ne bucurăm pe deplin. Au fost alături de noi: Liliana Ianculescu, Ioana Ștef, Alina Pop.

Atunci, am devenit parteneri ai echipei ”Lecturi urbane” a cărei ambiție de a găsi în fiecare om un potențial pasionat de cărți, am completat-o cu o convingere: ”Cititul creează dependență.”

Apoi, în sala de festivități, în 25 ianuarie 2011 s-a materializat un gând care a luat naștere tot în noiembrie 2010 și este vorba despre Ora de lectură, care își găsește motivația în faptul că trăim într-o lume de texte a căror semnificație încercăm să o înțelegem.

Formatul acestei reuniuni a avut ca scop exprimarea opțiunilor de lectură din partea cât mai multor persoane. De asemenea, ideea a fost să propunem diferite modalități de a descifra realitatea văzută ca o pictură, ca un haiku, ca o carte, ca un film, ca o melodie.

Întâlnirea a fost prefațată de schimbul de cărți între elevi astfel încât circuitul început în noiembrie 2010 să se continue, iar cartea oferită atunci să își schimbe proprietarul la începutul lui 2011.

Acum, 2 aprilie 2012 înlocuim structura acestei activități cu o ilustrare a unei dezbateri sub forma unui meci demonstrativ cu moțiunea ”Realitatea este mai bogată decât ficțiunea.” În acest caz, partenerul nostru este Asociația Română de Dezbateri, Oratorie și Retorică, Transilvania.

Totodată, redeschidem campania de promovare a lecturii ”Citește împreună cu mine!” din cadrul proiectului ”Oradea citește” . Înainte de a vă chema alături de noi, vă propunem o scurtă sinteză a celor mai importante impresii ale copiilor din colegiul nostru după primele două ediții ale evenimentului și în urma unui chestionar aplicat aplicat unui număr de 90 de elevi.

La întrebarea ”Ți-a plăcut ideea desfășurării la tine în colegiu a unei campanii de lectură sub formă de ștafetă și sub formă de colectare de cărți pentru donație?” răspunsurile s-au concentrat în jurul părerii că au fost încântați de această inițiativă, pentru că a fost o activitate dinamică și le-a oferit o inedită experiență de lectură.

Chestiunea legată de ”Cum te-ai pregătit în vederea acestei campanii?” a adus în prim-plan implicarea copiilor de a găsi o carte savuroasă, plăcută și potrivită vârstei adolescenței.

Din provocarea referitoare la ”Care a fost aspectul cel mai important al unei campanii de lectură desfășurată sub formă de ștafetă?” a reieșit faptul că i-a impresionat descoprerirea unor noi cărți, împărtășirea unei opinii despre lectură, implicarea colegilor în realizarea unei astfel de activități.

În fine, consultându-i cu privire la ”Ce valori promovează o asemenea campanie?” am aflat că ea oferă șansa de a descoperi scriitori necunoscuți, încurajează lectura din pasiune și petrecerea într-un alt mod a timpului liber.

Colegiul Național ”Mihai Eminescu” și ”Lecturi Urbane” vă invită luni, 2 aprilie 2012, ora 10:00 la sediul instituției de pe strada Roman Ciorogariu, nr.18 pentru a lua parte la reluarea campaniei ”Citește împreună cu mine!”

Vă așteptăm cu drag!

Prof. Laura Ardelean, Veronica Marton, Petronela Moldovan, Maria Hulber

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s